วิดีโอ Statics สอนครั้งที่3

ชุดที่3
อธิบายแนวคิดและพาทำโจทย์ สถิตยศาสตร์ Statics ในเรื่องของ
Position Vector เวกเตอร์ระบุตำแหน่ง
Force vector Directed Along a Line แรงตามแนวทิศทางใดๆ
Dot Product การฉายแรงลงแกนใดๆ

https://youtu.be/-PX4QMNeqIo

https://youtu.be/o5poilYVm6Q

https://youtu.be/t1PVKsQ4Mio

https://youtu.be/Rd4W_m1_YSo

https://youtu.be/C2dkeeJCFjA

https://youtu.be/96ouKBEY4tQ

https://youtu.be/KwM_91ziksk

Advertisements