เริ่มงานดีๆตั้งแต่ต้นปี ชัยสิทธิ์ ทรัพย์สิน เป็นลูกศิษย์ที่อยู่กับอ.ตั้งแต่ปี56 ถึง ปี61 สอนอะไรรับหมดทุกอย่าง ตอนนี้ปีสุดท้ายแล้ว ยังมีโอกาสรับทุนใหญ่จาก วช. เดี่ยวผู้ไม่ยอมแพ้ต่อเส้นทางชีวิตตัวเอง

via Instagram http://ift.tt/2DXkXaQ
Advertisements

เสริมทักษะการเรียนควบคู่กับการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงาน ขอบพระคุณ รศ.ดร.วันชัย สะตะ อย่างสูง ที่ให้ความกรุณา มาเป็นวิทยากร ในวันนี้

via Instagram http://ift.tt/2Bz6e0M

ออกพื้นที่บริการวิชาการ ประเมินงาน เอาความรู้มาใช้ของจริง แบบนี้เกิดประโยชน์จริง

via Instagram http://ift.tt/2rJLkwc