การนำเสนอครั้งที่1

ให้งานนักศึกษาป.โท ไปค้นคว้าและสร้างความเข้าใจแล้วนำมานำเสนอ โดยทำความเข้าใจและนำเสนองานที่ค้นคว้ามา

Master ECE ทำได้ดีทุกคน ภูมิใจกับผลงานทุกคนครับ

Commence ที่ให้ไปนำเอาไปปรับแก้นะครับ แล้วคุณจะสุดยอดจริงๆ

Advertisements

วันนี้อาจารย์จะพาเข้าสู่โลกแห้งการค้นคว้า #seminar

via Instagram http://ift.tt/2BkCTbe

เอกสารประกอบการสอน Seminar 2/2560

นักศึกษาสามารถโหลดเพื่อใช้ประกอบในการเรียน

Screen Shot 2560-11-24 at 22.59.55

คลิกโหลดเอกสารประกอบการเรียน

ลิงค์ด้านใต้คือลิงค์ใช้ควบคู่ในการเปิดวิดีโอในpower point

วิธีค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสารไทย Thaijo

การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวารสารงานวิจัยในประเทศไทย

แนวทางการส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงาน


วิธีการส่งงานอาจารย์เจริญชัย

ทำงานใส่word หรือเขียนในกระดาษA4แล้วถ่ายเป็นภาพ

ส่งงาน มาที่ Email

Ridtirud@gmail.com

โดยชื่อเรื่องในเขียนว่า

(ตัวอย่าง) ให้เปลี่ยนเป็นชื่อตนเอง

นายเจริญชัย ฤทธิรุทธ ส่งงานครั้งที่001Seminar1_2/2560

แนวทางการส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงาน

ตัวอย่างการส่งงานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ

ตัวอย่างการส่งงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี

แนวทางการส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงาน(ตัวอย่างงานโยธาแห่งชาติ)
เป็นเพียงตัวอย่างการแนะนำวิธีส่งบทความเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ในขั้นเบื้องต้นขั้นแรก

 

การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวารสารงานวิจัยในประเทศไทย

เป็นการค้นหาข้อมูลเกียวกับงานวารสารวิจัยในประเทศไทย โดยค้นหาข้อมุลต่างๆ ผ่านศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) อยากรู้ว่าวารสารใดในประเทศไทยมีจนจำนวนการตีพิมพ์มากน้อยแค่ไหน มีความน่าเชื่อถือเท่าใด มีค่า Thai-Journal Impact Factors เท่าใดสามารถค้นหาได้จากเว็บนี้
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

วิธีค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสารไทย Thaijo

อ.เจริญชัย ฤทธิรุทธ ขอแสดงวิธีการเข้าค้นหาข้อมูลแบบคราวๆในการหาข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการค้นข้อมูล ในการทำโปรเจคของป.ตรี หรือทำงานวิจัยของนศ.ป.โท นะครับหากสนใจค่อยติดตามลิงค์นี้นะครับ