วิดีโอ Statics สอนครั้งที่3

ชุดที่3
อธิบายแนวคิดและพาทำโจทย์ สถิตยศาสตร์ Statics ในเรื่องของ
Position Vector เวกเตอร์ระบุตำแหน่ง
Force vector Directed Along a Line แรงตามแนวทิศทางใดๆ
Dot Product การฉายแรงลงแกนใดๆ

https://youtu.be/-PX4QMNeqIo

https://youtu.be/o5poilYVm6Q

https://youtu.be/t1PVKsQ4Mio

https://youtu.be/Rd4W_m1_YSo

https://youtu.be/C2dkeeJCFjA

https://youtu.be/96ouKBEY4tQ

https://youtu.be/KwM_91ziksk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s