001ปฐมบท แห่ง “วัสดุวิศวกรรมโยธา”

image.jpg

บทนำ

วัสดุก่อสร้างมีอยู่ทั่วไปและรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นอาคาร สิ่งก่อสร้าง พื้นที่อาศัยขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตามผู้นำไปใช้งานหรือผู้ออกแบบสิ่งก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุประเภทนั้นก่อนจึงจะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นวิศวกรควรเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างให้ลึกซึงก่อนนำไปใช้งาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้วัสดุก่อสร้างยังเป็นต้นทุนหลักในสิ่งก่อสร้างการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับประเภทของงานนอกจากจะทำให้มีความปลอดภัยแล้วยังส่งผลให้สามารถก่อสร้างได้อย่างประหยัด สิ่งที่ผู้ใช้งานควรเข้าใจในเรื่องของวัสดุก่อสร้างได้แก่

  • ประวัติและความสำคัญของวัสดุเพื่อให้รู้จักประวัติการนำมาใช้ซึ่งเมื่อรู้จักการมองย้อนหลังจะทำให้เกิดการพัฒนาได้ข้างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีพื้นฐานที่เข้าใจ
  • แหล่งที่มาของวัสดุเพื่อนำวัสดุมาใช้ได้อย่างพอเพียง ประหยัดค่าบริหารจัดการ และเป็นการสร้างจิตสำนึกว่าทรัพยากรเมื่อมีการใช้ไปก็จะมีการลดลงส่งผลกระทบให้ราคาสูงขึ้นและนอกจากนี้การได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างเกือบทุกประเภทต้องใช้พลังงานในการผลิต กระทบต่อระบบนิเวศน์รวมถึงยิ่งใช้มากยิ่งทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  • การแยกประเภทของกลุ่มวัสดุ การใช้ประโยชน์และการนำไปใช้งานอย่างถูกวิธี
  • การทดสอบตรวจสอบเพื่อให้ได้ค่าคุณสมบัติของวัสดุทางฟิสิกส์ เคมี และทางกล(ด้านการรับกำลัง) ผู้ใช้งานวัสดุก่อสร้างมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่า วัสดุที่นำมาใช้มีคุณสมบัติสำคัญใดบางเช่น หากเป็นการใช้งานคอนกรีต ยกตัวอย่างเช่น ค่าความสามารถในการทำงาน(Work ability) กำลังรับแรงอัด แรงดัด ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น หากเป็นเหล็กจำเป็นต้องทราบว่าเหล็กสามารถรับแรงดึงได้ดังตามมาตรฐานกำหนดหรือไม่

โดยเข้าใจถึงมาตรฐานในการทดสอบเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทดสอบให้ได้ค่าสมบัติของวัสดุก่อสร้างอย่างถูกวิธี ซึ่งมาตรฐานสำคัญที่ควรรู้จักได้แก่

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เป็นมาตรฐานของประเทศไทย ควบคุมและออกมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) http://www.tisi.go.th

Screen Shot 2560-04-16 at 15.52.52.png

link:มอก.

American Society for Testing and Materials (ASTM) https://www.astm.org เป็นมาตรฐานของประเทศอเมริกาซึ่งมีความนิยมใช้มาตรฐานนี้ในหลายๆประเทศ

Screen Shot 2560-04-16 at 15.55.48.png

Link:ASTM

British Standards (BSI) https://goo.gl/I9Bq0h เป็นมาตรฐานของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นอีกมาตรฐานที่นิยมและใช้ควบคู่กันกับมาตรฐานอื่นๆ

Screen Shot 2560-04-16 at 16.04.09.png

นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการวิจัยและออกผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากโดยหลัก มีจุดประสงค์เพื่อ เพิ่มคุณภาพวัสดุ ประหยัดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงรูปแบบการใช้งาน เพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานต้องพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างใหม่ ตาม รูปแบบใหม่ของวัสดุก่อสร้างที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆในอนาคต เนื่องจากวัสดุก่อสร้างนั้นมีความหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหากจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ผู้เขียน แบ่งเป็นตามรูปแบบการใช้งานได้ 3 รูปแบบ คือ

  1. วัสดุสำหรับงานโครงสร้าง Structural Materials: วัสดุจำพวกนี้ใช้สำหรับน้ำหนัก เสา คาน พื้น เป็นต้น วัสดุจำพวกนี้อาจประกอบไปด้วย คอนกรีต เหล็กรูปพรรณ ไม้ เป็นต้น
  2. วัสดุสนับสนุนงานโครงสร้าง Encourage Structural Materials: เป็นวัสดุที่ช่วยทำให้วัสดุโครงสร้างมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ ตะปู ลวด ลวดอัดแรง เหล็กเสริมคอนกรีต
  3. วัสดุเสริมประโยชน์ Functional Materials: วัสดุจำพวกนี้ใช้สำหรับเสริมสมรรถภาพของการใช้งานให้ได้ตามจุดประสงค์ เช่นวัสดุฉนวน วัสดุกันน้ำ เป็นต้น

แล้วในเรื่องต่อไปผมจะมาพูดถึงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลที่เราควรทราบในงานวัสดุวิศวกรรมโยธา คอยติดตามแล้วกันนะครับ

ดร.เจริญชัย ฤทธิรุทธ
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

อ้างอิง

http://www.emirates247.com/eb247/companies-markets/construction/scad-index-to-record-building-materials-prices-2010-02-14-1.3117

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความไปใช้งานก่อนได้รับอนุญาต

Advertisements

One thought on “001ปฐมบท แห่ง “วัสดุวิศวกรรมโยธา”

  1. Pingback: 002 คุณสมบัติทางกายภาพ | Charoenchai's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s