เหล็กข้ออ้อยกับงานก่อสร้างประเทศไทยยุค 4.0

เชิญร่วมสัมมนา ฟรี!!!

capture

การสัมมนาเรื่อง
เหล็กข้ออ้อยกับงานก่อสร้างประเทศไทยยุค 4.0
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-13.30 น.
ณ ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม ชั้น 3
Centara Hotel & Convention Centre Udon Thani

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

งานฟรีอย่าให้พลาดครับ

กาหนดการ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม ชั้น 3
09.00-09.15 น. พิธีเปิด
โดย รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
09.15-10.15 น. การบรรยายเรื่อง มาตรฐานเหล็กก่อสร้างตามมาตรฐานใหม่ สมอ.
โดย รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 น. การบรรยายเรื่อง แนวคิดการออกแบบและตัวอย่างการออกแบบ
ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดย ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์ Senior Project Manager
บริษัท ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จากัด (CASE)
11.30 -12.00 น. การบรรยายเรื่อง นวัตกรรมเหล็กก่อสร้างในยุค 4.0
โดย คุณอดิศร สุขพันธุ์ถาวร
ผู้จัดการส่วนอาวุโส บริการลูกค้า-เทคนิคและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
12.00-12.30 น. เสวนา – ตอบข้อซักถาม และปิดการสัมมนา
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ผู้ดาเนินรายการ: โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลิงค์แผ่นพับ

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2-tata-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99

สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ คุณศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ 522 โทรสาร : 02-319-2710-1
E-mail : namsai.eit@gmail.com หรือ http://www.eit.or.th

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s