แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง

ให้นักศึกษาโหลดแบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อใช้ประกอบการออกค่ายวิชาสำรวจภาคสนาม ณ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น

ใครไม่มีเอกสารฉบับนี้มายืนก่อนออกค่ายทางสาขาไม่อนุญาตให้ออกสำรวจ

แบบ ขออนุญาตผู้ปกครองนักศึกษาสำรวจภาคสนาม2558

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s