ประกาศ ปลายภาคเรียนของวิชา วัสดุวิศวกรรมโยธา

ประกาศ งานปลายภาค
งานส่วน ปลายภาคเรียนของวิชา วัสดุวิศวกรรมโยธา อาจารย์เจริญชัย
นักศึกษาทุกคนจะต้องทำ เอกสารเป็น power point ตามเนื้อหาที่อาจารย์แบ่งให้ และส่งแบบสมบูรณ์
จึงจะผ่านรายวิชานี้ ถ้าไม่สมบูรณ์หรือไม่ส่งตามกำหนดเวลาถึงว่าไม่ประสงค์จะผ่านวิชานี้ครับ
อาจารย์ให้ข้อมูลพื้นฐานไว้ตามลิงค์สามารถโหลดได้นะครับ

https://www.dropbox.com/sh/2vqravx8y9mvhlh/AABVDJFl2iJXDoaU3vPouhT2a?dl=0

ในกระบวนการทำ ให้ทำโดยไม่ต้องใช้ลูกเล่นในการเปลี่ยนภาพ ใส่ตัวหนังสือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ให้ขนาดตัวหนังสือใหญ่พอที่จะอ่านออกโดย ใช้ตัวอักษร Browallia New 28 ทั้งหมด พื้นหลังไม่ต้องใส่ลวดลายมากให้ใช้พื้นขาวธรรมดา รูปภาพถ้านำมาจากไหนต้องมีอ้างอิงอยู่ใต้แผ่นpower point ด้วย

กำหนดส่งงาน 23 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. เท่านั้น ถ้าไม่ส่งในช่วงนี้ถือว่ายอมรับในการตัดเกรดให้ไม่ผ่านรายวิชานี้

1 563321012001-3 นางสาวกาญจนา ประทุมหวล (บทที่ 4 ปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ)

2 563321012020-3 นายรณยศ จันทโส (บทที่ 1 ประวัติปูนซีเมนต์     และ บทที่ 3 เกณฑ์คุณภาพและการทดสอบปูนซีเมนต์)

3 563321012032-8 นายภาณุพงศ์ สัพโส (บทที่ 2 ปูนซีเมนต์)

4 563321013007-9 นายธนากร ศรีพรรณ์ (บทที่ 5 น้ำ และ บทที่ 6  มวลรวม)

5 563321013011-1 นายสกล โพธิ์ไทรย์ (บทที่ 15 การออกแบบปฏิภาคส่วนผสม)

6 563321013013-7 นายเฉลิมพล อ่อนตา (บทที่ 8 คอนกรีตสด)

7 563321013017-8 นางสาวนพชนา วงศ์วิเศษสิริกุล (บทที่ 10  การบ่มและการป้องกันคอนกรีตสด)

8 563321013021-0 นายอิทธิกร คำสงค์ (บทที่ 11 การทดสอบคอนกรีตที่เเข็งตัวแล้ว)

9 563321013025-1 นายจตุรงค์ อ่ำนาเพียง (บทที่ 16 ปอซโซลาน)

10 563321013027-7 นายยุทธชัย อนุสนธ์ (บทที่ 12  กำลังของคอนกรีต)

11 563321013032-7 นายศรัณย์ ขาวผ่อง (บทที่ 9   การทำงานสำหรับคอนกรีตสด)

12 563321013410-5 นายทรงสิทธิ์ วรรณดี (บทที่ 13  โมดูลัสยืดหยุ่น การหดตัว การคืบ และ การล้าของคอนกรีต)
13 563321013415-4 นายพีรยุทธ อุปนันท์ (บทที่ 17 เถ้าถ่านหิน)

14 563321013426-1 นายภูมินทร์ ศุภวุฒิ (บทที่ 18 เถ้าแกลบในงานคอนกรีต)

15 563321013427-9 นายพงศธร อัฐิปา (บทที่ 14 ความทนทานของคอนกรีต)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s