เรื่อง Joint and Section

Structural Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง
The Method of Joints วิธีวิเคราะห์ด้วยจุดต่อ
Zero-Force Members การวิเคราะห์ว่าชิ้นส่วนใดไม่มีแรงกระทำ
The Method of Sections วิธีวิเคราะห์โครงสร้างด้วยการตัดโครงสร้าง

ห้อง ECEQ

เรื่องเดียวกันแต่ของห้อง ECER ECEN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s