2.3 การบวกแรง

แรงนั้นถูกเขียนหรือสามารถแสดงในรูปแบบ Vector เพื่อใช้ในการคำนวน หาแรงลัพธ์หรือผลรวมของแรง โดยจะได้แรงลัพธ์ออกมาให้ปริมาณ ขนาดและทิศทาง โดยใช้หลักของเส้นขนาน หรือกฎของสามเหลี่ยม ในการบวกและลบแบบการคำนวนเวกเตอร์ตามปกติ

2015/01/img_0090-0.png

ภาพแสดงการรวมแรงจาก F1+F2 เพื่อหาแรง FR ใช้ในการคำนวนหาแรงที่รวมจากโซ่สองเส้นไปที่โซ่เส้นบนสุด

การหาแรงลัพธ์

หากมีแรง F1 และ F2 กระทำที่ Pin ดังแสดงในภาพ 2-7 (a) เราสามารถหาแรงลัพธ์ได้ดังสมการนี้ FR=F1+F2 โดยใช้หลักของเส้นขนาน หรือ กฎของสามเหลี่ยม ดังแสดงในภาพ 2-7 (b และ c) ตามลำดับ

2015/01/img_0091-0.png

การหาส่วนประกอบของแรง(หรือการแตกแรง)

บางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องหาส่วนประกอบของแรงเพื่อใช้ในการคำนวนต่อ เช่นดังภาพ ถังน้ำที่ห้อยอยู่บนโซ่2เส้น เราต้องคำนวนให้ได้ว่าโซ่แต่ละเส้นมีแรงกระทำเท่าใด ถึงจะสามารถนำแรงไปออกแบบโซ่ได้ โดยวิธีหาแสดงให้เห็นในภาพที่2-8 หากต้องการทราบว่า เมื่อแรง F แตกลงบน แกน u และ v มีขั้นตอนดังนี้

2015/01/img_0092-0.png

ภาพแสดงถึงการแตกแรง จากแรง F เข้าแกน u และ v

1.ให้เราเริ่มลากเส้นจากหัวของแรง F เป็นเส้นขนานกับแกน u และ v

2.เราจะพบว่า แรงที่เป็นส่วนประกอบหรือแรงที่แตกลงไป ตามแกนu จะมีได้จากการลากเส้นจากจุด ท้ายของแรงF ไปหาจุดตัด ระหว่างเส้นขนานที่ลากใหม่ไปตัดกับแกน u ซึ่งแสดงดังภาพที่2-8 (b) โดยFu ใช้วิธีหาเหมือนกัน นอกจากนี้เรายังสามารถประยุกต์ สามเหลี่ยมแทนแรงมาใช้ในการวาดภาพหาได้ ดังแสดงในภาพที่ 2-8 (c)

2015/01/img_0093-0.png

การรวมแรงหลายแรง

ถ้ามีแรงมากกว่า2แรงขึ้นไป หากเราต้องการรวมแรงเพื่อหาแรงลัพธ์สามารถดำเนินการโดยใช้ หลักของการเขียนเส้นขนานได้ ดังแสดงในภาพที่2-9 โดยต้องรวมที่ละคู่ เช่นจากภาพ พบว่ามี 3 แรง เราต้องรวม F1+F2 เข้าด้วยกันก่อน หลังจากนั้นจึงนำ ผลจากF1+F2 ไปรวมกับ F3 ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ FR=(F1+F2)+F3

2015/01/img_0095-0.png

ภาพแสดง การรวมแรงมากกว่า2แรงขึ้นไป

รูปที่2-9

รูปที่2-9 แสดงการรวมแรง 3 แรง

ridtirud.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s